Niwelacja obszaru czarnków

Niwelacja terenu

Niwelacja obszaru jest to wygładzenie powierzchni gruntu, który jest po procesie korygowania a także ukształtowanie danej nawierzchni zgodnie z niweletą drogi. Przy tym trzeba zrealizować spadków podłużnych i poprzecznych by wszystkie należyte podbudowy miały jednakową grubość w każdym miejscu wykonywanego placu. Niwelacji można tylko i wyłącznie dokonać za pośrednictwem wykreślenia nadmiaru gruntu lub również ewentualność może być taka, że należy wypełnić jego ubytki, które są określone podług rzędnych wysokościowych urządzeniami geodezyjnymi. Zgodnie z prawem takie czynności można czynić tylko na obszarze, które są objęte przyzwoleniem na budowę. Gdy ta czynność zostanie wykonywana przed uzyskaniem ostatecznej decyzji jest rozpatrywane jako samowola budowlana.


Możliwość komentowania jest wyłączona.